Vet du vad denna stol
FAKTISKT kostar?

Det vet vi.

Vad är
Swedish compass

2015 uppgick offentliga upphandling i Sverige till drygt 640 miljarder kronor vilket då motsvarade 17% av Sveriges totala BNP. Offentliga inköp svarar för en stor del av Sveriges påverkan på miljön och genom att göra hållbara val i den offentliga sektorn, fås inte bara en direkt minskad miljökostnad utan också en indirekt minskan genom att alla anbudsläggare tvingas att aktivt arbeta med att minska.

Varför behövs detta?

Utsläpp från produktion

Upphandlaren ställer krav på specifik data från en anbudsläggare gällande anbudets material och vikt därav. Möjlighet finns att fylla i data kring tillverkningsprocess och återvinningsbarhet vilket annars beräknas med generiska data.

Faktiska priset på miljön

Anbudsläggaren för in den efterfrågade datan i systemet som per automatik beräknar anbudets miljökostnad.

Valbarhet med miljöpersperktiv

Inköpare/upphandlare kan via verktyget avgöra och jämföra anbuds totala miljöpåverkan utifrån en faktisk kostnad.

Om oss

2015 uppgick offentliga upphandling i Sverige till drygt 640 miljarder kronor vilket då motsvarade 17% av Sveriges totala BNP. Offentliga inköp svarar för en stor del av Sveriges påverkan på miljön och.

genom att göra hållbara val i den offentliga sektorn, fås inte bara en direkt.

Teamet bakom Swedish Compass

Olle Mattsson

title

Jakob Rockmyr

title

Carl Danielsson

title

Sammarbetspartner

Kontakta oss

© Swedish Compass